Resurse umane

PERSONALUL UNITĂŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

PERSONAL DE CONDUCERE
Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE funcţia/postul/catedra
1 STAN IOAN Director/ profesor discipline specialitate mecanică
2 BAZU PETRU Director adjunct/ profesor matematica

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE funcţia/postul/catedra
1 BALAN OVIDIU profesor în învăţământul primar
2 MACOVEI CARMEN FLORINA profesor în învăţământul primar
3 OLTEANU CARMEN – ELENA profesor în învăţământul primar
4 TRIŞCARIU EUGENA profesor în învăţământul primar
5 CORLADE IULIA învăţător
6 BELEACOV LĂCRĂMIOARA – LOREDANA profesor limba şi literatura română
7 PÂRLOG ELENA profesor limba şi literatura română
8 PĂDURARU IRINA profesor limba şi literatura română
9  MICLĂUŞ MONICA profesor limba engleză
10 DĂNĂILĂ OANA CRISTINA profesor limba engleză
11 LĂCĂTOŞ CLAUDIA – SIMONA profesor limba franceză
12 VIERU  COSTICĂ profesor matematică
13 BÂZU PETRU profesor matematică
14 MANEA ALEXANDRU profesor matematică
15 STAN GABRIELA profesor fizică
16 ŢURCAN   ELENA – CRISTINA profesor chimie
17 FRIGURĂ ELENA profesor biologie
18 DAVID DANIEL – CONSTANTIN profesor istorie
19 GUTUNOI SORIN profesor geografie
20 VARVAROI NICOLETA profesor geografie
21 MIHĂILĂ CECILIA profesor psihologie
22 CUCU EUSEBIU profesor economie
23 HĂLĂRESCU GEORGE profesor economie
24 LADARU VASILICA – CRISTINA profesor religie ortodoxă
25 MÎRZA LIDIA profesor religie catolică
26 GAVRILĂ ALINA – ANDRA profesor educaţie muzicală
27 RUSU PAUL VASILE profesor educaţie fizică şi sport
28 POPOVICI LIDIA profesor educaţie fizică şi sport
29 CHIPER LIVIA profesor educaţie tehnologică
30 PARASCHIV CARMEN – GEANINA profesor tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
31 STAN IOAN profesor discipline specialitate mecanică
32 VOICU   VIORICA profesor discipline specialitate mecanică
33 UNCESCU GEORGETA profesor discipline specialitate mecanică
34 DAMIAN MIHAELA profesor discipline specialitate alimentaţie
35 FARCAŞ   ANGELICA profesor discipline specialitate alimentaţie
36 BUDĂU MONICA profesor discipline specialitate alimentaţie
37 HAGIMĂ OVIDIU maistru instructor mecanică
38 FRIGURĂ – CRISTEA AUREL maistru instructor mecanică
39 DUMITRAŞC ELENA – ADRIANA maistru instructor alimentaţie
40  NICA MARIA  maistru instructor alimentaţie
41 ŢIGĂNICI ILIE  maistru instructor transporturi

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE postul
1 CHIRILĂ  CONSTANŢA – NICOLETA secretar şef
2 HANGANU  DANA – TEODORINA secretar
3 RĂŢOI MARIANA contabil şef
4 CHIRILĂ (VOICU) ALEXANDRA contabil
5 FILIPESCU CARMEN – FLORINA administrator de patrimoniu
6 BARAC  ANCA – MARIA bibliotecar
7 LEONTE IOAN informatician
8 VOICU GABRIEL  inginer de sistem
9 MOCANU DORINA  laborant

PERSONAL NEDIDACTIC

Nr.
crt.
NUMELE ŞI PRENUMELE postul
1 CEOBANU FRANCISC muncitor
2 CHIRILĂ MARIAN muncitor
3 CIORCILĂ DUMITRU paznic
4 MIHĂILĂ COSTICĂ paznic
5 LUPU IONEL fochist
6 MĂŢEL  ELENA îngrijitor
7 MIHĂILĂ MARIANA îngrijitor
8 SUSANU  NICULINA îngrijitor
9 LUPU EMILIA îngrijitor